نویسنده = مهدی یزدانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی‌های انگل

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-154

ابوالفضل رحیمی؛ مهدی یزدانی؛ هادی حسن زاده


5. نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 31-53

مهدی یزدانی؛ رحیم جنگی