نویسنده = محمدعلی فیض پور
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 149-178

محمدعلی فیض پور؛ حسین حاجی خدازاده


2. اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 160-189

محمدعلی فیض پور؛ پرویز داودی؛ سعیده رادمنش