نویسنده = حسن درگاهی
تعداد مقالات: 7
1. عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-120

حسن درگاهی؛ مجتبی قاسمی؛ امین بیرانوند


3. ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 1-32

حسن درگاهی؛ مهدی هادیان


4. تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-58

حسن درگاهی؛ کاظم بیابانی خامنه