نویسنده = سیاوش گلزاریان پور
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 35-59

محمدناصر شرافت جهرمی؛ سیاوش گلزاریان پور