نویسنده = عباس عرب مازار
تعداد مقالات: 11
2. اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 131-183

عباس عرب مازار؛ صبا رنجبر؛ پریا نژاد آقا‌‌ئیان وش


3. بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 93-123

عباس عرب مازار؛ امیرمحمد گلوانی


5. بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 75-101

فرهاد دژپسند؛ عباس عرب مازار؛ شاپور سیفی


6. تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-91

عباس عرب مازار؛ محمد صادق علی پور؛ یاسر زارع نیاکوکی


7. بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-45

عباس عرب مازار؛ اکبر زمان زاده؛ زهرا شایسته


8. اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-115

حسن گلمرادی؛ عباس عرب مازار؛ فرهاد دژپسند


9. شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 53-82

عباس عرب مازار؛ مریم احمدیان


10. بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-103

عباس عرب مازار؛ حسن گلمرادی


11. بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 41-80

عباس عرب مازار؛ حسن گلمرادی