نویسنده = ویدا ورهرامی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: صادرات پلی ـ اتیلن)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-124

ویدا ورهرامی؛ حسن درگاهی؛ فرانک بیرانوند


3. بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-27

ویدا ورهرامی؛ رسام مشرفی؛ جابر لایق