نویسنده = سعید کریمی
تعداد مقالات: 2
1. پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 31-61

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی؛ جلال منتظری شورکچالی


2. تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 55-84

مجتبی احسانی؛ سعید کریمی؛ احمد جعفری صمیمی