نویسنده = حسین صمصامی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 64-87

حسین صمصامی؛ فروغ اسماعیلی صدرآبادی


2. برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-37

محمدناصر شرافت جهرمی؛ حسین صمصامی؛ اباذر کریمی راهجردی


3. مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-108

محمدحسین پورکاظمی؛ حسین صمصامی؛ ثوره افتخارزاده


4. اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 53-74

حسین صمصامی؛ محمد فرید خادم غوثی


5. بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-39

حسین صمصامی؛ سعید توتونچی ملکی