نویسنده = سید کمیل طیبی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 1-26

سپیده اوحدی اصفهانی؛ سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی


2. بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-109

اباذر کریمی راهجردی؛ محسن رنانی؛ مصطفی عمادزاده؛ سید کمیل طیبی


3. اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-132

منصور عسگری؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی


4. تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 85-102

کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ رامین اسلامی