نویسنده = سحر دشتبان فاروجی
تعداد مقالات: 3
1. اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-99

بهنام الیاس پور؛ مجید دشتبان؛ سحر دشتبان فاروجی


2. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 125-150

مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خشنودی؛ سحر دشتبان فاروجی


3. ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 143-187

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سحر دشتبان فاروجی؛ سمانه جواهردهی