نویسنده = رحیم دلالی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 1-24

رحیم دلالی؛ نعمت اله اکبری؛ حجت ایزدخواستی؛ یاسر بلاغی


2. تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 131-150

محمد واعظ برزانی؛ بهنام ابراهیمی؛ رحیم دلالی؛ مجید فخار