نویسنده = محمد نبی شهیکی تاش
تعداد مقالات: 2
1. سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 47-73

محمد نبی شهیکی تاش؛ یعقوب عبدی


2. تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری

دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 120-142

محمد نبی شهیکی تاش؛ اسمعیل قلی‌پور بلسی