نویسنده = محمدناصر شرافت جهرمی
تعداد مقالات: 9
1. آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 158-189

محمدناصر شرافت جهرمی؛ الدار صداقت پرست


2. تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 35-59

محمدناصر شرافت جهرمی؛ سیاوش گلزاریان پور


3. نگرشی بر نوآفرینی و بازآرایی نظام حقوق مالکیت معنوی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-51

محمدناصر شرافت جهرمی؛ فاطمه سادات جعفریه


5. برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-37

محمدناصر شرافت جهرمی؛ حسین صمصامی؛ اباذر کریمی راهجردی


6. ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 39-66

محمدحسین پورکاظمی؛ محمدناصر شرافت جهرمی؛ فرشید غلامی


7. بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-18

محمدناصر شرافت جهرمی؛ سید علی حسن اسلامی نژاد


8. تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-29

محمدناصر شرافت جهرمی؛ زریر نگین‌تاجی