نویسنده = محبوبه بیات
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-23

محمد نوفرستی؛ محبوبه بیات