نویسنده = علی‌اصغر سالم
تعداد مقالات: 3
2. برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران

دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 80-119

تیمور محمّدی؛ حمید ناظمان؛ علی‌اصغر سالم


3. تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-159

علی‌اصغر سالم؛ ندا بیات