نویسنده = محمد مهدی مجاهدی
تعداد مقالات: 1
1. الگوسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسل‌های تداخلی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 91-129

سمیه رشیدیان؛ امراله امینی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ علی صفدری