نویسنده = سید عبدالمجید جلایی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات محدودیت منابع آبی بر برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق: کاربرد الگوی چند هدفه تحت شرایط نااطمینانی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 157-185

یحیی حاتمی؛ زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ امیر عبداللهی


2. تأثیر نوسان‌ نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره‌وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-61

علی طلابیگی؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلایی