نویسنده = مجید دشتبان فاروجی
تعداد مقالات: 3
1. اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران:رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (SVM)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 201-230

مجید دشتبان؛ عبداله خوشنودی؛ بهنام الیاس پور؛ سحر دشتبان فاروجی


2. اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-99

بهنام الیاس پور؛ مجید دشتبان؛ سحر دشتبان فاروجی


3. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 125-150

مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خشنودی؛ سحر دشتبان فاروجی