نویسنده = علی‌اکبر خسروی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. برآورد و پیش‏بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 223-243

علی‌اکبر خسروی‌نژاد