نویسنده = سینا هشترخانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 149-174

فرهاد خداداد کاشی؛ سینا هشترخانی