نویسنده = پرویز محمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 118-148

پرویز محمدزاده؛ فخری سادات محسنی زنوزی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی


2. بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 161-187

محمدعلی متفکر آزاد؛ پرویز محمدزاده؛ سید کمال صادقی؛ صمد حکمتی فرید