نویسنده = غلامحسین رهنمای قراملکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 118-148

پرویز محمدزاده؛ فخری سادات محسنی زنوزی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی