نویسنده = حسن گلمرادی
تعداد مقالات: 3
1. اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-115

حسن گلمرادی؛ عباس عرب مازار؛ فرهاد دژپسند


2. بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-103

عباس عرب مازار؛ حسن گلمرادی


3. بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 41-80

عباس عرب مازار؛ حسن گلمرادی