نویسنده = صبا رنجبر
تعداد مقالات: 1
1. اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 131-183

عباس عرب مازار؛ صبا رنجبر؛ پریا نژاد آقا‌‌ئیان وش