نویسنده = رضا غفوری
تعداد مقالات: 1
1. قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 75-104

حسین امیری؛ رضا غفوری