کلیدواژه‌ها = انتظارات ناهمگن
تعداد مقالات: 1
1. الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 95-122

تیمور محمّدی؛ داوود دانش جعفری؛ مصطفی نصراصفهانی