کلیدواژه‌ها = منحنی S
تعداد مقالات: 1
1. نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 31-53

مهدی یزدانی؛ رحیم جنگی