کلیدواژه‌ها = پانل پویا
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 85-106

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ صمد حکمتی فرید؛ سمیه طالبپور


2. بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 118-148

پرویز محمدزاده؛ فخری سادات محسنی زنوزی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی