کلیدواژه‌ها = روش ARDL
تعداد مقالات: 3
1. اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 123-141

محمد نوفرستی؛ سمانه جواهردهی؛ مسعود عبدالهی


2. بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-109

اباذر کریمی راهجردی؛ محسن رنانی؛ مصطفی عمادزاده؛ سید کمیل طیبی