کلیدواژه‌ها = کشش شناوری مالیاتی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد کشش شناوری مالیاتی به روش همجمعی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 71-96

مجید فداح؛ زهرا نوروزی