کلیدواژه‌ها = شاخص قیمت ثروت‌مدارانه
تعداد مقالات: 2
1. نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران

دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-43

پرویز داودی؛ سمیرا قاسمی نسب


2. نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 31-51

محمدعلی کفایی؛ مریم مرادبیگی