کلیدواژه‌ها = جایگاه‌های سوخت‌گیری
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 79-108

علی اکبر عرب مازار؛ سوسن داهی‌فر