کلیدواژه‌ها = میانگین‌گیری بیزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 27-58

محمدعلی کفایی؛ حسام الدین قاسمی