کلیدواژه‌ها = هزینه‌های مالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-25

پرویز داودی؛ مهدی ذوالقدری