کلیدواژه‌ها = تغییرات معادل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 161-187

محمدعلی متفکر آزاد؛ پرویز محمدزاده؛ سید کمال صادقی؛ صمد حکمتی فرید