کلیدواژه‌ها = فرضیة دوران زندگی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-90

محمد نوفرستی؛ محمدرضا بازاری اردستانی