کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری خصوصی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-115

آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان؛ سارا مرادی


2. شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 53-82

عباس عرب مازار؛ مریم احمدیان


3. اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 53-74

حسین صمصامی؛ محمد فرید خادم غوثی