کلیدواژه‌ها = شاخص قیمت مردم‌مدارانه
تعداد مقالات: 1
1. نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 31-51

محمدعلی کفایی؛ مریم مرادبیگی