کلیدواژه‌ها = تحلیل ناپارامتری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 1-26

سپیده اوحدی اصفهانی؛ سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی