کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات گردشگردی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 125-150

مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خشنودی؛ سحر دشتبان فاروجی