کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 211-240

حدیثه محسنی؛ مصیب پهلوانی؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ سید حسین میرجلیلی


2. مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-108

محمدحسین پورکاظمی؛ حسین صمصامی؛ ثوره افتخارزاده