کلیدواژه‌ها = خودرگرسیون برداری ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-115

حسن گلمرادی؛ عباس عرب مازار؛ فرهاد دژپسند


2. بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 41-80

عباس عرب مازار؛ حسن گلمرادی