کلیدواژه‌ها = الگوی غیرخطی چند هدفه فازی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات محدودیت منابع آبی بر برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق: کاربرد الگوی چند هدفه تحت شرایط نااطمینانی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 157-185

یحیی حاتمی؛ زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ امیر عبداللهی