کلیدواژه‌ها = قدرت اعتباردهی سیستم بانکی
تعداد مقالات: 1
1. اصطکاک‌های مالی و میزان اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-90

محمد نوفرستی؛ رعنا عباسقلی نژاد اسبقی