کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 119-148

ابوالفضل نوفرستی؛ محمد جواد رزمی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد نوفرستی


2. بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (1391-1385)

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-155

پیام رشیدی؛ علی اکبر ناجی میدانی


3. بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 81-104

ابوالفضل نوفرستی؛ محمد جواد رزمی


4. بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 64-87

حسین صمصامی؛ فروغ اسماعیلی صدرآبادی


5. تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-29

محمدناصر شرافت جهرمی؛ زریر نگین‌تاجی