کلیدواژه‌ها = رفاه اجتماعی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 183-215

مجید صباغ کرمانی؛ کاظم یاوری؛ سیدابراهیم حسینی نسب؛ سیدهادی موسوی نیک