کلیدواژه‌ها = توسعه مالی
تعداد مقالات: 6
1. نوسان رشد اقتصادی و نوسان درآمدهای نفتی درکشورهای عضو اوپک: بررسی نقش توسعه مالی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-127

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ فاطمه اسدالله تبار


2. تأثیر نوسان‌ نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره‌وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-61

علی طلابیگی؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلایی


4. تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 119-148

ابوالفضل نوفرستی؛ محمد جواد رزمی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد نوفرستی


5. تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-58

حسن درگاهی؛ کاظم بیابانی خامنه


6. بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 81-104

ابوالفضل نوفرستی؛ محمد جواد رزمی