کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 150-168

علی امامی؛ ناصر سیف اللهی؛ حمید اماده؛ عاطفه تکلیف


3. برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-37

محمدناصر شرافت جهرمی؛ حسین صمصامی؛ اباذر کریمی راهجردی


5. تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 85-102

کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ رامین اسلامی