کلیدواژه‌ها = اثرات نامتقارن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-27

ویدا ورهرامی؛ رسام مشرفی؛ جابر لایق


2. بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 183-222

حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ الناز تلسچی