کلیدواژه‌ها = نرخ تورم
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-77

یگانه موسوی جهرمی؛ محسن حسنی؛ سمیه مازوساز


2. تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 39-67

حسن حیدری؛ رقیه علی‌نژاد؛ رعنا اصغری


3. بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-25

پرویز داودی؛ مهدی ذوالقدری


4. بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-103

عباس عرب مازار؛ حسن گلمرادی